ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΓΑ 1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μεταξύ 1 και 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Πανευρωπαικό Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στην Πράγα στο οποίο είχα την χαρά να παρευρεθώ, Στο εν λόγω Συνέδριο επιβεβαιώθηκε η μεγάλη εξέλιξη στο τομέα της Κλινικής Ανοσολογίας με αποτέλεσμα τη καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των αλλεργικών νοσημάτων.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3