ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με μεγάλη χαρά και τιμή συμμετείχα στην επιστημονική ομάδα που εκπόνησε την κάτωθι εξαιρετική ανασκόπηση και η οποία δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Cells. Αφορά στον απαιτούμενο έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιείται σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ανοσοθεραπεία και στο ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται ώστε η απευαισθητοποίηση πέρα από αποτελεσματική να είναι και ασφαλής: 

Cells . 2022 Feb 14;11(4):653.

 doi: 10.3390/cells11040653

Workup and Clinical Assessment for Allergen Immunotherapy Candidates

Constantinos Pitsios , Konstantinos Petalas , Anastasia Dimitriou , Konstantinos Parperis , Kyriaki Gerasimidou , Caterina Chliva 

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3