ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

16Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Με πολύ χαρά συμμετείχα με τέσσερις ομιλίες, δύο Προεδρεία και μια προφορική ανακοίνωση στις εργασίες του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανσολογίας που περαγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 13-16 Οκτωβρίου. Το επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου ήταν πολύ υψηλό και νομίζω ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3