ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ STATE OF THE ART ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Με με γάλη χαρά συμμετείχα με Προεδρείo στη Συνεδρία της Ανοσοθεραπείας αλλά και με όμιλία σε σχέση με το φάσμα της απάντησης στην αντιασθματική θεραπεία με βιολογικό παράγοντα και ειδικότερα στην μπενραλιζουμάμπη  στο Συνέδριο State of the Art Το Αλλεργικό παιδί και οι εξελίξεις που διοργανώθηκε από 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3