ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, JOURNAL OF ASTHMA AND ALLERGY: FURTHER UNDERSTANDING OF NEUROIMMUNE INTERACTIONS IN ALLERGY: IMPLICATIONS IN PATHOPHYSIOLOGY AND ROLE IN DISEASE PROGRESSION  

Μια εξαιρετική συνεργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία: Further understanding of neuroimmune interactions in Allergy: implications in pathophysiology and role in disease progression Konstantinou GN, Konstantinou GN, Koulias C, Petalas K, Makris M Journal of Asthma and Allergy 10 September 2022 Volume 2022:15 1273-1291 

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3